Gebiedskennis belangrijke meerwaarde

Veelal werken we volgens een reeds gemaakt bestek, maar steeds meer wordt Berkelgroen ook ingeschakeld bij de planvorming. Dat zorgt voor een nog betere afstemming van idealen met praktische mogelijkheden. Juist ook door onze specifieke gebiedskennis kunnen we meerwaarde leveren bij de inrichting van het specifieke coulisselandschap in de Achterhoek, Salland en Twente.

De vanzelfsprekende binding met het landschap, de uitstekende contacten met regionale kwekers en de mogelijkheden om op korte termijn te beschikken over extra capaciteit van mensen en materieel zijn de plussen, die Berkelgroen te bieden heeft aan opdrachtgevers en die projecten soepel en succesvol laten verlopen.

Berkelgroen-Gebiedskennis