Axent Groen en Berkelgroen hebben een goede naam en reputatie in de markt en versterken hun positie op deze manier. Door de krachten te bundelen ontstaan er nieuwe kansen. Zo kan er efficiënt worden omgegaan met de inzet van materieel, de voorbereiding van projecten, het uitwisselen van kennis en het aansturen van projectrealisaties. Dit zal leiden tot klantvoordeel en versterking van de bedrijfspositie. Juist door de goede naam en de specifieke kennis van de bedrijven is besloten de kracht van beide merken te behouden.

AxentGroen

Klanten kunnen dus zaken blijven doen met het voor hun bekende en vertrouwde Berkelgroen of Axent Groen. Op de achtergrond wordt specialistische kennis zoals bijvoorbeeld; boomverzorging, sportveldonderhoud, personeelsontwikkeling en projectmanagement onderling uitgewisseld en versterkt. Voor de klanten betekent dit dat ze altijd zaken doen met een gespecialiseerd groenbedrijf dat sociaal ondernemen hoog in het vaandel heeft.

Door de samenwerking ontstaat er een regionaal bedrijf dat vanuit de locatie’s in Lochem, Epe, Enschede, Twello en Zwolle werkzaam is in een straal van ruim 100 kilometer. De 250 medewerkers verrichten hun dagelijkse werkzaamheden bij bedrijven, overheid, instellingen, woningcorperaties, scholen en particulieren en zijn werkzaam op alle terreinen van het groene vakgebied.